Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

3372 add3
Reposted fromkarahippie karahippie viaduzazet duzazet
4813 29ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaduzazet duzazet
Sponsored post
 
 
7077 5913 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaduzazet duzazet

July 08 2015

9110 e32f
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viakoloryzacja koloryzacja

July 02 2015

9491 d723 500
9342 20cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacaspis caspis

June 28 2015

0678 89d8 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaGabreiila Gabreiila

June 25 2015

7145 c46c 500
Reposted fromkimik kimik viavertheer vertheer
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viaduzazet duzazet
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viaduzazet duzazet
4583 518f
Reposted fromcocomove cocomove viaduzazet duzazet

June 23 2015

2227 fab2 500
Reposted frommotylek motylek viavertheer vertheer
1977 4975
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaggraphy aggraphy
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viaduzazet duzazet
4879 4f24 500
Reposted fromtwice twice viaduzazet duzazet

June 07 2015

życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialugola lugola
0398 5951 500
Reposted fromqcharska qcharska viakoloryzacja koloryzacja
0435 5a7b 500
Reposted fromnomoreuturns nomoreuturns viaaggraphy aggraphy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...